Veri Toplama Platformu

Araf Yazılım > Veri Toplama Platformu

Personele bağlı kalmadan tezgahlardan veri toplanmasına olanak tanır.

İstenilen iş merkezlerinin uzaktan kapatılıp açılmasına olanak tanır.